Vận động hỗ trợ hộ nghèo và an sinh xã hội hơn 110,4 tỷ đồng

10/12/2019 - 07:32

 - UBMTTQVN tỉnh cho biết, kết quả phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019, vận động quỹ "Cây mùa xuân" Tết Canh Tý năm 2020 và an sinh xã hội năm 2020, toàn tỉnh đã vận động được hơn 110,4 tỷ đồng.

A A

Cụ thể, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2019, quỹ "Cây mùa xuân" Tết Canh Tý và an sinh xã hội cho năm 2020 với số tiền và hiện vật quy tiền 95,2 tỷ đồng. Riêng cấp huyện và xã đã vận động tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền ủng hộ trên 15 tỷ đồng; từ nguồn đóng góp của cán bộ, đảng viên, công chức hơn 219 triệu đồng.

Từ số tiền vận động, đã chi trên 17,7 tỷ đồng cất mới 246 căn, sửa chữa 28 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo gần 9,1 tỷ đồng; tặng quà, khám, chữa bệnh cho 12.723 hộ nghèo, khó khăn và trợ giúp học hành cho 553 học sinh nghèo, thực hiện an sinh xã hội... với tổng số tiền hơn 8,8 tỷ đồng.

HẠNH CHÂU