Văn phòng HĐND - UBND huyện Chợ Mới góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội

29/05/2020 - 04:43

 - Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện Chợ Mới (An Giang) đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, điều hành các hoạt động, cùng cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn theo Nghị quyết Huyện ủy, HĐND huyện và Đại hội Chi bộ đề ra. Tham mưu tốt cho Thường trực HĐND - UBND lãnh đạo, điều hành hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội (KTXH), quốc phòng - an ninh đạt kết quả khá toàn diện, góp phần tích cực phát triển KTXH chung của địa phương.

A A

Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Viễn cho biết: “Nhiệm kỳ qua, đã tham mưu Thường trực HĐND huyện tổ chức thành công 11 kỳ họp, thông qua 67 nghị quyết, giám sát trực tiếp, giám tiếp 68 chuyên đề với 48 đơn vị ngành huyện và xã, thị trấn. Tổ chức tốt các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND huyện nhằm xem xét tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND và các ý kiến giải trình của các ngành liên quan đến KTXH của địa phương.

Việc chuẩn bị tổ chức triển khai kỳ họp thực hiện đúng luật định, nội dung và hình thức kỳ họp được cải tiến, các ý kiến chất vấn được trả lời tại kỳ họp hoặc bằng văn bản; việc phối hợp theo dõi, đôn đốc các ngành, các cấp triển khai và thực hiện Nghị quyết HĐND được quan tâm thực hiện tốt.

Ngoài ra, HĐND còn thực hiện tốt quy chế phối hợp, đã tổ chức cho đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, thu thập được nhiều ý kiến, nguyện vọng của cử tri và đại biểu; qua đó các ý kiến đã được các ngành, các cấp trả lời đúng luật định...”.

Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Viễn chủ trì hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quy hoạch 3 xã Cù Lao Giêng

Thành tựu nổi bật, đã đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM)và giảm nghèo bền vững. Trong đó tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để đổi mới phương thức sản xuất theo hướng quy mô lớn, hiện đại và liên kết gắn với thị trường, từng bước nâng cao chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp.

Công tác huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển được tăng cường; ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, phục vụ phát triển kinh tế. Nhiều công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả tích cực. Hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp được xây dựng theo hướng sản xuất hiện đại gắn với giao thông nông thôn và tiêu chí xây dựng NTM. Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục duy trì và phát triển; du lịch đạt một số kết quả nhất định. Đến nay, toàn huyện có 9/16 xã đạt chuẩn NTM.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất: giáo dục, y tế, văn hóa - thể thao, xử lý cải thiện môi trường; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách hỗ trợ người có công, công tác dạy nghề, giải quyết việc làm. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, kiềm chế tai nạn giao thông được tập trung thực hiện tốt, gắn với phát động thực hiện sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo thực hiện đúng quy định.

Công tác tham mưu, tổng hợp, xử lý các văn bản đến chất lượng ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác tiếp dân quan tâm giải thích trả lời những vấn đề người dân khiếu nại, thắc mắc. Thực hiện công tác cải cách hành chính, 5 năm qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện đã tiếp nhận 102.712 hồ sơ; triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4, đồng thời phối hợp Bưu điện Chợ Mới tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, đem đến sự hài lòng cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ công việc, góp phần tích cực vào các chỉ tiêu cải cách hành chính của huyện.

Văn phòng HĐND - UBND thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin mang lại hiệu quả, giúp lãnh đạo điều phối công việc thuận lợi, nhanh chóng. Nhiệm kỳ qua, Chi cục Thống kê huyện đã tổ chức thực hiện được 133 cuộc điều tra KTXH với 268 kỳ điều tra. Qua đó cung cấp cho lãnh đạo huyện làm căn cứ kịp thời điều chỉnh bổ sung, xây dựng, ban hành các giải pháp chỉ đạo, điều hành có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KTXH của địa phương theo các chỉ tiêu, nghị quyết đã đề ra. Trong lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, quan tâm lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng chi bộ trên mọi mặt về: chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, xây dựng chính quyền và tổ chức đoàn thể.

Theo ông Nguyễn Hồng Viễn, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện Chợ Mới tập trung thực hiện nghiêm các nghị quyết. Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu giúp việc cho Thường trực UBND huyện điều hành, chỉ đạo phát triển KTXH tại địa phương.

Nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của chi bộ; thường xuyên tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho đảng viên, cán bộ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng; phát huy khả năng lao động tự giác, sáng tạo, hiệu quả của mỗi đảng viên, cán bộ; tập trung xây dựng khối đoàn kết, tăng cường sức mạnh tập thể, tích cực đổi mới công tác quản lý, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, tập thể lao động xuất sắc, tổ chức đoàn thể vững mạnh, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng năm, thực hiện đạt trên 98% chương trình công tác, các đầu công việc do UBND huyện giao; phấn đấu đến năm 2023 trở thành huyện NTM và đến năm 2025 có 50% xã đạt NTM nâng cao. 

HẠNH CHÂU