An Giang họp Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh ,kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Thời sự 04-06-2021

 - Sáng 4-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021 Lê Văn Phước chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

DUY ANH

Gửi