An Giang: Phát động và trao tặng “Triệu phần quà Đại đoàn kết” và “Túi an sinh” hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19

Thời sự 12-10-2021

 - Sáng 12-10, tại UBND huyện Châu Thành, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức lễ trao “Triệu phần quà Đại đoàn kết” và “Túi an sinh” hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.

TRUNG HIẾU

Gửi