Bế mạc kỳ họp lần thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX

Thời sự 11-12-2019

 - Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, sáng 11- 12, kỳ họp lần thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

MỸ LINH- TRỌNG TÍN

Gửi