Các sở, ngành tỉnh và các địa phương cần xây dựng lộ trình, quy chuẩn mở cửa phục hồi kinh tế

Thời sự 27-09-2021

 - Sáng 27-9, UBND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng của năm 2021, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư chủ trì cuộc họp.

TRUNG HIẾU - MỸ LINH

Gửi