Chiếc tắc ráng chở ký ức xuôi dòng hiện đại

 - Gần một thế kỷ tồn tại, chiếc ắc ráng ngày nay có thể được xem là hình ảnh đại diện cho tính cách năng động, sáng tạo của người dân miền Tây.
 

Gửi