Chủ động, tích cực, năng động, sáng tạo phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Thời sự 11-01-2021

 - Ngày 11-1, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021.

TRUNG HIẾU

Gửi