Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người con ưu tú đất An Giang

Phóng sự 16-08-2018

 - Là một trong những chiến sĩ tiên phong của phong trào công nhân, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng được xem là hiện thân tiêu biểu cho tinh thần bất khuất, hiến dâng trọn đời mình cho lý tưởng cách mạng, chiến dấu vì độc lập tự do của dân tộc.

Gửi