Có một Tây Bắc ở miền Tây

Khám phá An Giang 30-12-2023

 - Những cánh đồng lúa chín trải dài, xen lẫn dưới bóng cây thốt nốt tạo nên "bức họa đồng quê" đầy ấn tượng.

Gửi