Đoàn công tác liên ngành Trung ương khảo sát việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 ở An Giang

Thời sự 08-07-2024

 - Chiều 8/7, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm, cùng các thành viên đoàn công tác liên ngành Trung ương đã khảo sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 tại An Giang. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy, cùng các sở, ngành tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Gửi