Đưa ông Táo - Thăm làng nghề làm bếp lò

Khám phá An Giang 01-02-2024

 - Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, làng sản xuất “ông Táo” ở xã Phú Thọ (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) có thâm niên hơn 50 năm vẫn ngày đêm đỏ lửa. Đối với thợ trong nghề, họ tin đây là kết quả từ sự trân quý cái nghiệp ông bà truyền lại, đồng thời là tín hiệu để họ còn gắn bó dài lâu.

Gửi