Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Khu di tích Óc Eo – Ba Thê, Nền Chùa: Khai quật, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị”

Thời sự 22-11-2019

 - Sáng 22-11, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp UBND tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Khu di tích Óc Eo – Ba Thê, nền Chùa: khai quật, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị”.

TRUNG HIẾU - DUY ANH

Gửi