Khai mạc kỳ họp lần thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX

Thời sự 09-12-2019

 - Ngày 9-12, Kỳ họp lần thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã khai mạc. Kỳ họp nhằm báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về kinh tế- xã hội năm 2019; thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và quyết định một số vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo.

MỸ LINH - TRỌNG TÍN

Gửi