Kiểm tra, đánh giá phương án tổ chức thực hiện sản xuất- kinh doanh phương châm “4 Xanh” các doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Bình Hòa

Thời sự 13-10-2021

 - Chiều 12-10, đoàn công tác liên ngành tỉnh, gồm: Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và các sở, ngành tỉnh, UBND huyện Châu Thành đến kiểm tra, đánh giá phương án tổ chức thực hiện sản xuất - kinh doanh trong tình hình dịch bệnh COVID-19 theo phương châm “4 xanh” tại Công ty TNHH NV APPAREL và Công ty TNHH May mặc LuAn (Khu Công nghiệp Bình Hòa).

TRUNG HIẾU

Gửi