Mộc mạc hương cà phê vợt

Khám phá An Giang 14-10-2023

 - Cà phê vợt hay còn gọi là cà phê kho, cà phê bít tất xuất hiện ở Việt Nam khoảng những năm 90 của thế kỷ trước. Ngày đó, loại cà phê này chủ yếu phục vụ bà con lao động.

Gửi