Mùa su núi Cấm

Khám phá An Giang 15-10-2023

 - Len lỏi qua các triền núi ở Thiên Cấm Sơn bạn sẽ dễ dàng bắt gặp các giàn su su xanh tốt, sum suê. Trong cái không khí lạnh của nơi trên 700m so với mực nước biển, những vườn su trĩu quả đung đưa trong gió... 

Gửi