Ngày hội mùa nước nổi huyện Châu Phú lần thứ I năm 2023: Khai mạc các hoạt động ẩm thực và bè nổi

Khám phá An Giang 27-10-2023

 - Chiều 27/10, Ngày hội mùa nước nổi huyện Châu Phú lần thứ I năm 2023 khai mạc các hoạt động ẩm thực và bè nổi.

Gửi