Ngon lạ gà đốt mít

Khám phá An Giang 25-11-2023

 - Ẩm thực Khmer ở Bảy Nùi là một trong những thành phần quan trọng đóng góp vào sự đa dạng, phong phú trong dòng chảy văn hóa ẩm thực An Giang. Và gà đốt mít là một trong những món ăn điển hình cho điều đó.

Gửi