Nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020

Thời sự 06-12-2019

 - Sau gần hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng 6-12, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 (khóa X) đã kết thúc, với nhiều phương hướng nhiệm vụ được đề ra nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm 2020.  

MỸ lINH - TRỌNG TÍN

Gửi