Phong vị vùng đất Thất Sơn

Khám phá An Giang 02-02-2024

 - Dù sinh sau đẻ muộn so với những loại mứt truyền thống khác, nhưng mứt thốt nốt lại là một loại đặc sản độc đáo mang phong vị của vùng đất Thất Sơn.

Gửi