Quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Thời sự 27-11-2019

 - Sáng 27-11, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt chủ trì hội nghị.

Gửi