Săn mây ở cầu Vàm Cống

Khám phá An Giang 24-02-2024

 - Ngắm nhìn cầu Vàm Cống chìm trong mây thoạt không gian tựa chốn bồng lai tiên cảnh.

Gửi