Sẵn sàng cho Hội Đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 28 năm 2023

Khám phá An Giang 12-10-2023

 - Hội Đua bò Bảy núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 28 năm 2023 quy tụ 56 đôi bò, được tuyển chọn từ các đôi bò hay trong tỉnh tranh tài...

Gửi