Sơ kết kế hoạch sản xuất, liên kết tiêu thụ năm 2023 và triển khai Kế hoạch năm 2024 lĩnh vực trồng trọt

Thời sự 27-11-2023

 - Chiều 27/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết kế hoạch sản xuất, liên kết tiêu thụ năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 lĩnh vực trồng trọt.

TRỌNG TÍN

Gửi