Thống nhất nội dung xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang

Thời sự 14-10-2021

 - Chiều 14-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành tỉnh thống nhất nội dung xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022).

TRUNG HIẾU

Gửi