Tọa đàm kích cầu du lịch An Giang – TP. Hồ Chí Minh

Thời sự 16-07-2019

 - Sáng 16-7, tại TP. Long Xuyên đã diễn ra Chương trình tòa đàm kích cầu du lịch An Giang – TP. Hồ Chí Minh.

TRỌNG TÍN

Gửi