Tổng kết 8 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”

Thời sự 18-06-2021

 - Sáng 18-6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 8 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thị Ngọc Diễm chủ trì tại điểm cầu An Giang.

Gửi