Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng và công tác ngành thanh tra An Giang năm 2020

Thời sự 24-12-2020

 - Sáng 24-12, Chủ tịch UBND tỉnh  An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị tổng kết Chỉ thị 1666/CT-UBND, ngày 17-6-2016 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh và công tác ngành thanh tra An Giang năm 2020.

 -  

Gửi