UBND tỉnh An Giang lấy ý kiến dự thảo kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19

Thời sự 11-10-2021

 - Sáng 11-10, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến với UBND 11 huyện, thị xã, thành phố về việc lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai Kế hoạch 572/KH-UBND, ngày 27-9-2021 của UBND tỉnh về đảm bảo sản xuất ổn định trong tình hình dịch COVID-19.

TRỌNG TÍN - DUY ANH

Gửi