Vị ngọt Bảy Núi

Khám phá An Giang 26-11-2023

 - Khi đến với Bảy Núi của tỉnh An Giang bạn sẽ rất dễ nhìn thấy những cánh đồng thốt nốt bạt ngàn và cao vút. Chính vì vậy, ở đây cũng hình thành một nghề khá đặc biệt mà người dân hay gọi vui là “ăn dưới đất mà việc trên cao” - Đó là nghề leo thốt nốt.

Gửi