Xóm lưỡi câu vào mùa

Khám phá An Giang 09-09-2023

 - Khi con nước bắt đầu nhảy khỏi bờ, ĐBSCL đón những dòng phù sa đầu tiên của mùa nước nổi, cũng là lúc làng nghề lưỡi câu Mỹ Hòa bên dòng Long Xuyên (tỉnh An Giang) nhộn nhịp. Ở cái xóm nhỏ này, không khí làm việc tất bật, với tiếng máy chạy re re, tiếng búa gõ nện đều đều và tiếng cười nói rộn rã từ đầu trên đến tận xóm dưới mỗi con nước về.

Gửi