Xã Vĩnh Trạch đón nhận Huân chương Lao động hạng 3

10/03/2020 - 20:24

 - Ngày 10-3, UBND xã Vĩnh Trạch (Thoại Sơn, An Giang) tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II (giai đoạn 2015 – 2020).

A A

Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân xã Vĩnh Trạch đón nhận Huân chương Lao động Hạng III

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã, cùng tinh thần đoàn kết quân và dân địa phương, kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Vĩnh Trạch tiếp tục phát triển, quốc phòng – an ninh được giữ vững. Đến năm 2019, sản lượng lương thực của xã đạt 27.407 tấn; tổng diện tích trồng màu đạt 70ha/vụ; hợp tác xã nông nghiệp được củng cố và hoạt động có hiệu quả; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm (tăng 23 triệu đồng so năm 2015);…

Thực hiện phong trào “Thi đua yêu nước” giai đoạn 2020 – 2025, Vĩnh Trạch sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; giữ vững ổn định chính trị; phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát triển kinh tế, chỉnh trang, nâng cấp và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn; tăng cường công tác đào tạo nghề; giải quyết việc làm; giảm tỷ lệ hộ nghèo, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội…

Dịp này, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Trạch vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng 3; nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020 được tuyên dương, khen thưởng.

PHƯƠNG LAN