Xác lập bộ hồ sơ địa giới hành chính các cấp

21/11/2019 - 07:29

 -  Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Kim Bình dẫn đoàn công tác tổ chức ký xác lập bộ hồ sơ địa giới hành chính các cấp địa bàn tỉnh An Giang với UBND huyện Thoại Sơn đối với các địa bàn giáp ranh, nhằm góp phần bảo đảm công tác quản lý nhà nước, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương.

A A

Tại buổi làm việc, 2 bên kiểm tra, đối chiếu bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các xã, thị trấn; đảm bảo tính pháp lý đường địa giới hành chính giữa các xã với khu vực giáp ranh. Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Phạm Minh Tâm thống nhất ký xác nhận bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp địa bàn tỉnh An Giang với UBND huyện Thoại Sơn đối với các địa bàn giáp ranh.

N.R