Xây dựng Mỹ Khánh thành xã nông thôn mới kiểu mẫu

22/05/2020 - 04:13

 - 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Mỹ Khánh (TP. Long Xuyên, An Giang) lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã Mỹ Khánh đối mặt với những khó khăn nhất định, như: thiên tai, dịch bệnh, giá cả hàng hóa thiếu ổn định, tác động đến sản xuất và đời sống nhân dân... Nhưng với quyết tâm cao, truyền thống xã anh hùng, Đảng bộ và hệ thống chính trị của xã tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, vượt qua những khó khăn, hạn chế, đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi.

A A

Nông thôn mới ở xã anh hùng

Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng bộ và nhân dân Mỹ Khánh đã kiên cường, bất khuất, bám trụ giữ đất. Mỹ Khánh trở thành căn cứ lõm của lực lượng cách mạng TX. Long Xuyên, huyện Châu Thành và là địa bàn đứng chân của các đơn vị cấp tỉnh. Với thành tích đặc biệt xuất sắc ấy, năm 1996, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Mỹ Khánh đã được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng trong thời bình, xã anh hùng ngày nào trở thành xã nông thôn mới (NTM), với nhiều đổi thay vượt bậc. Về phát triển sản xuất nông nghiệp, địa phương vận động và hỗ trợ nông dân tổ chức sản xuất nông nghiệp, áp dụng khoa học - kỹ thuật gắn với các mô hình ứng dụng công nghệ cao, nên sản lượng và chất lượng nâng lên. Giá trị sản xuất từ 99 triệu đồng đầu nhiệm kỳ tăng lên 160 triệu đồng/ha/năm; từng bước giảm diện tích trồng lúa, tăng diện tích rau màu, cây ăn trái; chăn nuôi, thủy sản từng bước áp dụng theo hướng an toàn sinh học, đảm bảo môi trường, hạn chế dịch bệnh.

Qua 5 năm, địa phương thực hiện chuyển dịch được 130ha, đạt 108% so nghị quyết, góp phần nâng cao thu nhập và không ngừng cải thiện cuộc sống của nông dân. Bên cạnh đó, 17 công trình thủy lợi được hoàn thành (kinh phí 6,7 tỷ đồng) gắn với giao thông nội đồng nhằm đảm bảo nước tưới tiêu và phục vụ giao thông cho các tiểu vùng sản xuất nông nghiệp, phòng, chống lụt bão. Với quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận của nhân dân, Mỹ Khánh hoàn thành xã NTM trước thời gian 1 năm (được công nhận vào đầu năm 2017); đời sống vật chất và tinh thần của người dân nâng lên rõ nét, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Cùng với quan tâm đầu tư của nhà nước, sự tích cực tham gia đóng góp của nhân dân, 85 công trình đã được thực hiện trên địa bàn xã (tổng kinh phí trên 130,6 tỷ đồng), tạo điều kiện thuận lợi giao thông cho nhân dân trong xã và các xã lân cận, giao thương hàng hóa dễ dàng. Xã không còn hộ nghèo năm 2019; duy trì “không có tệ nạn ma túy, mại dâm nghiêm trọng” 15 năm liền.

Hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu và đơn vị hành chính cấp phường

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh Liêu Quốc Bình, nhiệm kỳ 2020-2025, địa phương sẽ phát huy truyền thống xã anh hùng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu quả quản lý của nhà nước, thực hiện tốt dân chủ, sáng tạo, khai thác có hiệu quả những điều kiện sẵn có, huy động mọi nguồn lực xã hội, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, gắn phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch và tiểu thủ công nghiệp, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

3 khâu đột phá được Đảng ủy xã xác định trong nhiệm kỳ mới là thực hiện chuyển dịch 50% diện tích trồng lúa sang trồng cây ăn trái ứng dụng công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái; tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu NTM kiểu mẫu và hướng đến lộ trình đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp phường vào năm 2025; tập trung thực hiện cải cách hành chính xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục và trả kết quả đến tại nhà dân.

“Giải pháp địa phương đề ra là tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với việc áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp; hoàn thành việc xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Tập trung vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa, vườn tạp hiệu quả thấp sang trồng rau, màu, cây ăn trái gắn với ứng dụng công nghệ cao, trong đó tập trung mô hình du lịch sinh thái phục vụ khách du lịch tham quan. Đẩy mạnh chương trình khuyến nông, hội thảo, dạy nghề, tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nông dân; triển khai các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, đồng thời nâng chất hoạt động hợp tác xã nông nghiệp và khai thác có hiệu quả các tiểu vùng đê bao.

Bên cạnh đó, Đảng bộ xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực thực hiện hoàn thành xã NTM nâng cao năm 2021; tiếp tục triển khai thực hiện bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, hướng đến lộ trình đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp phường vào năm 2025. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ tập trung rà soát và xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM”- đồng chí Liêu Quốc Bình thông tin thêm.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Mỹ Khánh tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện đạt và vượt 8/8 chỉ tiêu chủ yếu. Ngoài hoàn thành xây dựng xã NTM trước thời gian 1 năm và không còn hộ nghèo, xã còn vượt chỉ tiêu thu nhập bình đầu người đạt 52.582 triệu đồng (Nghị quyết đề ra 49 triệu đồng); hoàn thành các chỉ tiêu về giáo dục, y tế, văn hóa, chăm lo tốt hơn về đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

GIA KHÁNH