Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

13/06/2019 - 07:48

 - Thời gian qua, tỉnh luôn chú trọng xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống vật chất của các tầng lớp nhân dân.

A A

An Giang được xác định là địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh của Quân khu 9. Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trong đó xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là một trong những nội dung trọng tâm. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân khu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; thường xuyên nắm chắc tình hình nội, ngoại biên. Phối hợp các lực lượng công an, biên phòng tổ chức tuần tra, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là trong những thời điểm phức tạp, nhạy cảm...

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hoàn thành tốt vai trò tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo và thực hiện hoàn thành nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân năm 2018. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng vũ trang địa phương tỉnh...

Tỉnh quan tâm công tác xây dựng lực lượng, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trong xây dựng lực lượng, thực hiện tốt công tác tổ chức, biên chế, bố trí, quản lý, sử dụng quân số đúng quy định. Trong công tác tuyển quân, tham mưu Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh triển khai, hướng dẫn các địa phương thực hiện đầy đủ quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Nhờ đó, năm 2018 kết quả giao quân đạt 100% chỉ tiêu với 1.200 thanh niên (có 15 đảng viên, 65 công dân có trình độ đại học, cao đẳng nhập ngũ). Ngoài ra, thực hiện tốt công tác tuyên truyền tuyển sinh quân sự, năm 2018 có 35 thí sinh trúng tuyển vào các trường quân đội.

Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện, đơn vị tăng cường tham mưu và tổ chức 109 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng được 7.754 người, đạt 94,34%; tổ chức 58 lớp giáo dục kiến thức quốc phòng-an ninh cho hơn 50.300 học sinh, sinh viên. Đây là nhiệm vụ quan trọng, vừa mang tính thường xuyên, vừa cơ bản lâu dài, bởi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh có hiệu quả sẽ giúp các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng tình hình nhiệm vụ của địa phương, đất nước, từ đó nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng vũ trang địa phương được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quan tâm, thực hiện tốt. Năm 2018 từ các nguồn kinh phí đóng góp và được phân bổ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây tặng 11 căn nhà Đồng đội, nhà Tình đồng đội, nhà Tình nghĩa với số tiền 590 triệu đồng; tổ chức thăm, tặng 609 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, các chùa đồng bào dân tộc và cán bộ, chiến sĩ đồng bào dân tộc thiểu số Khmer nhân dịp Tết Chol Chhnăm Thmây; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí 1.138 lượt người, với số tiền 115,8 triệu đồng... Đặc biệt, 3.745 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia lao động giúp dân, với trên 23.089 ngày công lao động. Các địa phương tổ chức Tết quân - dân năm 2018 với nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực, với tổng kinh phí trên 5,5 tỷ đồng, quy tụ 4.650 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, với 17.084 ngày công lao động.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, cùng với việc xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh, tỉnh coi trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”. Đối với công tác huấn luyện lực lượng thường trực, dự bị động viên và dân quân tự vệ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 đúng kế hoạch, bảo đảm tuyệt đối an toàn, được Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu và Bộ Tổng tham mưu đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống cháy nổ, cháy rừng. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa công an, quân sự, biên phòng, góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn trên địa bàn và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Đồng thời, thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự thông qua nhiều hoạt động thiết thực; phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc, góp phần giữ vững biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU