Xét duyệt kinh tế - xã hội năm 2021 các xã của huyện Tri Tôn

27/11/2020 - 16:00

 - Tại xã Ô Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang vừa chủ trì hội nghị xét duyệt kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2021 cụm 3 (gồm các xã Ô Lâm, An Tức, Núi Tô, Châu Lăng và Lê Trì).

A A

Qua đó, yêu cầu 5 xã tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi để khơi thông các nguồn lực cho phát triển, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số Khmer. Đối với các xã Ô Lâm, An Tức, Núi Tô và Châu Lăng, cần phát huy lợi thế các điểm du lịch, nhất là chùa Khmer, những món ăn đặc trưng. Đối với xã Lê Trì, chú ý phát triển mô hình hợp tác xã cây ăn trái…

* Trước đó, chủ trì hội nghị xét duyệt KT-XH năm 2021 của cụm 2 (gồm các xã: Tân Tuyến, Vĩnh Gia, Lạc Quới, Vĩnh Phước và Lương An Trà), Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Đỗ Minh Trí đề nghị 5 xã tập trung đẩy nhanh cơ cấu lại ngành nông nghiệp cho phù hợp với từng vùng, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo nhu cầu thị trường; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp; tập trung xây dựng nông thôn mới…

Đến nay, UBND huyện Tri Tôn đã hoàn thành xét duyệt KT-XH năm 2021 đối với tất cả 13 xã và thị trấn trên địa bàn.

N.C