Xuyên tạc về bầu cử Quốc hội, hành động cần bị phản bác, lên án

08/04/2021 - 21:08

 - Trong thời gian Quốc hội khóa XIV đang thực hiện các quy trình nhân sự kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhà nước, các thế lực xấu xuyên tạc việc Đảng giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu là: “mất dân chủ”; xuyên tạc nói xấu các đồng chí lãnh đạo; xuyên tạc “phe”, “nhóm”, “chia ghế”… trong nội bộ ta. Thậm chí đưa thông tin bịa đặt, xuyên tạc, vu cáo, chống phá Ðảng, nhà nước, phủ nhận những thành quả Quốc hội đã đạt được… nhằm gây hoang mang dư luận, tác động tiêu cực đến niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng. Ðó là thái độ, hành động cần bị phản bác, lên án.

A A

Thời gian qua, Bộ Chính trị đã xem xét cẩn trọng cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước ngay sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thống nhất cao là cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo một cách đồng bộ, đáp ứng yêu cầu kịp thời triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII. Sau đó, Bộ Chính trị đề nghị Trung ương cho thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV theo đúng quy định. Tại Hội nghị lần thứ 2 diễn ra hồi đầu tháng 3, sau khi thảo luận, xem xét kỹ lưỡng, Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí rất cao. Trên cơ sở thống nhất của Trung ương, giới thiệu để Quốc hội xem xét, bầu vào các chức danh. Ở đây cần phải hiểu rõ là: Đảng không quyết định! Đảng chỉ xem xét, giới thiệu nhân sự ra Quốc hội. Nhân sự là do Quốc hội bầu, phê chuẩn. Kết quả cuối cùng phụ thuộc hoàn toàn vào tỷ lệ đồng ý hay không đồng ý của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu tại Quốc hội khóa XIV

Có thể thấy, công tác nhân sự được chuẩn bị rất bài bản, chặt chẽ. Thế nhưng, trên mạng xã hội và một số trang mạng nước ngoài thiếu thiện chí, đã xuất hiện một số thông tin xuyên tạc, bịa đặt về công tác nhân sự, tung ra nhiều Video Clip, bài viết sai sự thật về các quy trình nhân sự và một số đồng chí lãnh đạo.

Điển hình như Lê Trung Khoa, một nhân vật đang sống ở Đức, kênh YouTube của Khoa mỗi tháng sản xuất, đăng tải hàng trăm Clip trắng trợn xuyên tạc đường lối của Đảng và nhà nước Việt Nam; đưa tin và bình luận bóp méo các sự kiện liên quan đến Việt Nam, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh đất nước. Để kích thích sự tò mò của người xem, đối tượng này cắt ghép hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, rồi chèn thêm những dòng chữ rất kích động. Ngoài ra, một số kênh YouTube khác liên tục tung ra những Clip bịa đặt chuyện đấu tranh phe nhóm trong nội bộ Đảng, người này “triệt hạ” người nọ để “giành ghế” - những luận điệu xuyên tạc cũ rích, đầy phi lý.

Những luận điệu, nhận định mà các đối tượng rêu rao là hoàn toàn sai sự thật. Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Việc Đảng lãnh đạo đối với công tác bầu cử là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật.

 Về mặt thực tiễn, Đảng lãnh đạo công tác bầu cử là cơ sở quan trọng để bảo đảm sự thống nhất trong công tác bầu cử; góp phần lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội; tạo nền tảng cho việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội là nhiệm kỳ thành công. Đây là nhiệm kỳ mà tính dân chủ được phát huy rất mạnh mẽ, nhưng dân chủ trong kỷ cương, theo Hiến pháp và pháp luật. Mở rộng dân chủ từ thảo luận sang tranh luận, tạo điều kiện nhiều hơn cho đại biểu được tranh luận, không khí hội trường rất cởi mở, phản biện của ĐBQH, các cơ quan của Quốc hội rất sâu sắc, đáp ứng sự mong mỏi và nguyện vọng của nhân dân, nhất là những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm. Bên cạnh đó, chất lượng công việc các cơ quan của Quốc hội ngày càng hiệu quả hơn, nâng cao vị thế, quyền lực của cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, chọn đúng những điểm mà đất nước cần tháo gỡ để phát triển, đi lên, những vấn đề mà nhân dân và cử tri quan tâm.

5 năm qua, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, Quốc hội khóa XIV vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng cao nhất để hoàn thành trọng trách mà cử tri và nhân dân giao phó. Hơn 70 luật, pháp lệnh đã được thông qua. Công tác giám sát của Quốc hội được chú trọng, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bao quát hầu hết các lĩnh vực, ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chất vấn và trả lời chất vấn có nhiều đổi mới, nhất là cách thức “hỏi nhanh, đáp gọn”. Hoạt động đối ngoại đạt nhiều dấu ấn quan trọng.

Kết quả trên đã bác bỏ quan điểm xuyên tạc cho rằng chế độ nhất nguyên chính trị, một Đảng cầm quyền ở Việt Nam là “vừa đá bóng, vừa thổi còi”, dẫn đến ở Việt Nam không có dân chủ hoặc dân chủ hình thức, vì vậy muốn đạt tới một nền dân chủ đích thực phải thi hành chế độ đa đảng.

Tất cả những thông tin, luận điệu phản động đó đã bị chính kết quả của Đại hội XIII và Quốc hội khóa XIV bóc trần. Đó là những điều hoàn toàn sai sự thật. Thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Quốc hội khóa XIV là minh chứng sống động nhất, đập tan những thông tin sai trái và luận điệu thù địch về công tác nhân sự của Đảng.

H.C