Sáu người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Texas, Mỹ

Sáu người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Texas, Mỹ