Thủ tướng Anh tiết lộ kế hoạch mới nhằm 'hồi sinh' thỏa thuận Brexit

Thủ tướng Anh tiết lộ kế hoạch mới nhằm 'hồi sinh' thỏa thuận Brexit