Điểm danh 8 ứng cử viên Tổng thống Nga trước 'giờ G'

Điểm danh 8 ứng cử viên Tổng thống Nga trước 'giờ G'