Chile hủy Thượng đỉnh APEC ảnh hưởng gì tới thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung?

Chile hủy Thượng đỉnh APEC ảnh hưởng gì tới thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung?