Thông báo

Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh họp mặt cựu sinh viên 2024

02/05/2024

Ngày 26/5, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang , Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức họp mặt cựu sinh viên 2024.