Thủ tướng Nhật Bản gặp Tổng thống Nga thúc đẩy giải quyết tranh chấp

Thủ tướng Nhật Bản gặp Tổng thống Nga thúc đẩy giải quyết tranh chấp