Tổng thống Hàn Quốc tất bật vì Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Tổng thống Hàn Quốc tất bật vì Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều