Số người thiệt mạng do siêu bão Mangkhut ở Philippines tiếp tục tăng

Số người thiệt mạng do siêu bão Mangkhut ở Philippines tiếp tục tăng