“HĐND tỉnh - hạt nhân quy tụ sức mạnh toàn xã hội, tạo ra sự đồng thuận của cử tri…”

02/07/2021 - 03:39

 - Đó là phát biểu của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026). Kỳ họp mở đầu có ý nghĩa quan trọng của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tỉnh nhà.

A A

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) trên địa bàn tỉnh An Giang đã thành công tốt đẹp. Kết quả đó thể hiện rõ tính khách quan, dân chủ, bảo đảm số lượng, cơ cấu, thành phần, đúng pháp luật. Thành công của cuộc bầu cử khẳng định sự ổn định vững chắc về chính trị - xã hội; sự lãnh, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của UBMTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội; thể hiện tinh thần trách nhiệm cũng như sự đồng thuận cao của nhân dân tỉnh nhà. Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X thông qua nghị quyết xác nhận cho 61 đại biểu đã trúng cử đại biểu HĐND tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026) có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật. 

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cho rằng, HĐND tỉnh khóa X bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức, nhất là tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Để thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng chí Lê Hồng Quang đề nghị HĐND, UBND tỉnh ban hành các quy chế làm việc theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp; thúc đẩy cải cách hành chính và thực hiện nhanh chủ trương chuyển đổi số. Xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện mang tính đột phá, tập trung vào các lĩnh vực cơ bản và trọng yếu để “đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực ĐBSCL và đạt mức trung bình cả nước”.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đề nghị HĐND tỉnh cần tăng cường các hoạt động khảo sát, giám sát, nhằm đảm bảo giữ vững kỷ cương pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ trong các quyết định về những chủ trương, chính sách đảm bảo tính sát thực, khả thi, đúng luật, thẩm quyền; cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy phù hợp với yêu cầu phát triển chung của tỉnh trong từng năm. Đồng thời, HĐND tỉnh phải là hạt nhân quy tụ sức mạnh của toàn xã hội, tạo ra sự đồng thuận, nhất trí cao trong các tầng lớp nhân dân và cử tri tỉnh nhà, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra…

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026)

Mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ đúng, làm đúng, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, với tinh thần phải gần dân, sát với thực tiễn và hướng về cơ sở. Đại biểu HĐND luôn đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh của người dân, lắng nghe và thấu hiểu để đề nghị các cơ quan thầm quyền giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý những lợi ích chính đáng của người dân, nhất là các vấn đề bức xúc trong sản xuất, đời sống xã hội, thực sự xứng đáng là người đại biểu trung thành của nhân dân trong thời kỳ hội nhập.

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà kỳ vọng HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tiếp tục đổi mới, có những giải pháp đúng đắn, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng An Giang phát triển nhanh và bền vững” - Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang nhấn mạnh.

Kỳ họp đã bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026) và Trưởng các Ban HĐND tỉnh. Phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng quyết tâm cùng tập thể Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh đoàn kết, thống nhất một lòng, vượt qua khó khăn, thách thức; gương mẫu, tiên phong, tận tụy, trách nhiệm, sâu sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, xây dựng tập thể HĐND tỉnh An Giang thành khối đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của Đảng, nhân dân giao phó.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026)

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình hứa hẹn, sẽ tiếp tục tạo sự đoàn kết, nhất trí trong tập thể UBND tỉnh, quy tụ sức mạnh của toàn xã hội, tập trung giữ vững thành quả trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đảm bảo đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, nguồn lực để thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”. Quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội và những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân theo đúng quy định pháp luật. Tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Xây dựng các cơ chế, chính sách và các giải pháp tổ chức thực hiện những khâu đột phá, chương trình trọng điểm để tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo động lực mới cho tăng trưởng... Tiếp tục xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả để phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng nền hành chính công hiện đại, từng bước hình thành chính quyền số đáp ứng yêu cầu hội nhập…

Có thể nói, kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Thành công của kỳ họp là sự khởi đầu tốt đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho một nhiệm kỳ năng động, chất lượng, hiệu quả, trách nhiệm.

“HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đồng bào cử tri trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm (2021-2026)” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng nhấn mạnh.

 

Bài, ảnh: THU THẢO