“Học tài thi phận” là sao vậy ông giáo?

03/06/2023 - 07:20

 - Ở trường thi thì không có chuyện “hên xui”, muốn làm bài đạt kết quả tốt, con phải có kế hoạch ôn cụ thể, rõ ràng, với sự hướng dẫn của thầy, cô và đảm bảo đảm sức khỏe, tinh thần cho “trận đấu lớn”...