“Mỗi xã một sản phẩm”

05/07/2019 - 07:27

 - UBND tỉnh vừa phê duyệt đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là OCOP-AG).

A A

Chủ thể thực hiện là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh. Sản phẩm, dịch vụ OCOP tập trung vào 6 nhóm/ngành hàng: thực phẩm (nông sản tươi và qua chế biến), đồ uống (có cồn và không cồn), thảo dược (sản phẩm có thành phần từ cây dược liệu), vải và may mặc (sản phẩm làm từ bông, sợi), lưu niệm - nội thất - trang trí (từ gỗ, sợi, mây tre, kim loại, gốm sứ, dệt may... làm đồ lưu niệm, đồ gia dụng), dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng (sản phẩm dịch vụ phục vụ tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí).

Trọng tâm của đề án là phát triển các đặc sản, sản phẩm làng nghề và dịch vụ du lịch nông thôn có lợi thế ở mỗi địa phương theo hướng chuỗi giá trị gia tăng, do các thành phần kinh tế tư nhân (đặc biệt là doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể (hợp tác xã) thực hiện.

VẠN LỘC