15 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Pháp

30/09/2020 - 14:26

 - Sáng 30-9, Hội Hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh An Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025).

A A

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu 15 thành viên vào Ban Chấp hành, Ban Thường trực hội có 6 thành viên; ông Trần Lê Đăng Phương (Phó Trưởng khoa Luật và Khoa học chính trị, Đại học An Giang) được bầu giữ chức Chủ tịch hội.                 

Nhiệm kỳ mới, Hội Hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh An Giang tiếp tục làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, dịch vụ, khoa học – công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch… giữa An Giang với các tỉnh, thành phố của Pháp. Tăng cường đoàn kết hữu nghị, đối ngoại nhân dân; kêu gọi nguồn viện trợ, triển khai các dự án nhân đạo nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương…

Tin, ảnh: HỮU HUYNH