200 đại biểu nâng cao kỹ năng giám sát, phản biện xã hội

05/12/2023 - 12:59

 - Sáng 5/12, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị chuyên đề quán triệt Chỉ thị 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho hơn 200 đại biểu đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội, UBMTTQVN cấp huyện, xã.

Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu được hướng dẫn kỹ năng giám sát, phản biện xã hội; nghe triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và kế hoạch thi hành Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị 21-CT/TU ngày 6/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Qua hội nghị nhằm nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm cho cán bộ Mặt trận cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền thời gian tới.

HẠNH CHÂU