263 học sinh huyện Châu Phú được nhận học bổng xổ số kiến thiết An Giang

28/11/2020 - 16:10

 - Sáng 28-11, Hội Khuyến học huyện Châu Phú tổ chức trao học bổng xổ số kiến thiết An Giang đợt I (năm học 2020 – 2021) cho 263 học sinh trên địa bàn huyện.

A A

Đợt trao học bổng lần này có 164 học sinh THCS, mỗi em được nhận 1,5 triệu đồng và 15 quyển tập; 90 học sinh THPT, mỗi em được nhận 2 triệu đồng và 20 quyển tập, 8 học sinh được nhận học bổng khuyến tài, mỗi em 4 triệu đồng; 1 học sinh được nhận học bổng bảo trợ 8 triệu đồng. Tổng số tiền cấp phát học bổng 466 triệu đồng và trên 4.000 quyển tập do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang tài trợ.

Dịp này, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang còn hỗ trợ học bổng 19 học sinh bị khuyết tật, với tổng số tiền 71,5 triệu đồng, học bổng sẽ được trao tại trường cho các em.

M.L