61 ủy viên tham gia UBMTTQVN huyện Tri Tôn nhiệm kỳ 2019 – 2024

24/05/2019 - 07:42

 - Tại Đại hội UBMTTQVN huyện Tri Tôn khóa IX (nhiệm kỳ 2019 – 2024), có 61 vị được hiệp thương tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

A A

61 Ủy viên UBMTTQVN huyện Tri Tôn ra mắt đại hội

UBMTTQVN huyện kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong huyện phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, chung lòng tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Nhiệm kỳ 2014 – 2019, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Tri Tôn đã vận động quỹ “Vì người nghèo” được hơn 77,55 tỷ đồng, tăng 3,25 lần so nhiệm kỳ trước. Qua đó, đã sửa chữa và cất mới 1.099 căn nhà Đại đoàn kết; sửa chữa, cất mới 88 cầu giao thông nông thôn; hỗ trợ trên 155.000 phần quà cho hộ nghèo; mua xe chuyển bệnh, hỗ trợ giếng khoan...

N.C